TVANGSBLANDER SM 324 – HÆVE/SÆNKE

STARING SM 320 ERGO en ny ergonomisk blandemaskine.

Blanderen er speciel ved, at blandekarret kan hæves og sænkes under blanding. Dette giver en meget lav ifyldningshøjde, men gør det samtidigt muligt at tømme ud i en normal mørteltrillebør.

Med den nye SM 320 Ergo sparer man transportbåndet.

Man starter blanderen op, sænker den til minimum, ifylder materialet, og lader blanderen køre op. Materialet blandes på vejen op, og når blandekarret er i top, er blandingen færdig, og der kan tømmes ud.

Anbefales til brug af:

  • Beton
  • Mørtel
  • Leca
  • Våd- og tørblandinger
  • Isoleringsmaterialer
  • Epoxyprodukter
  • Foderprodukter
  • Div. Granulater

Blandekar indhold L.

300

Vægt kg.

320

Vare nr.

032030400HS

Tun nr.

1985457