STØVFRI IFYLDNING TVANGSBLANDERE

Staring støvtæt låg m/ posevippe og vacumsystem

Dette system er tilpasset de stigende miljøkrav fra arbejdstilsynet om forbedring af de arbejdsmæssige
forhold ved ifyldning af posematerialer i tvangsblandere.

Efter henvendelse fra og i samarbejde med de forskellige organisationer der har interesse i, at forbedre de
arbejdsmæssige forhold ved arbejde med posematerial, blev resultatet:

  • Et ergonomisk godt system med en materialeskuffe anbragt i den rigtige højde, der hvor sækken
    bliver placeret.
  • For at undgå overbelastning af bl.a. ryggen, er materialeskuffen monteret med 2 stk. gascylindre
    som gør ifyldningen lettere.
  • Støvgenerne er også nedsat betydeligt. Dette forebygger indånding af sundhedsfarlige materialer,
    og begrænser irritation af slimhinderne.

Sådan fungerer Staring Støvfri ifyldning:
Låget er forsynet med en materialeskuffe med sække åbner. Sækken med tørprodukter placeres i materialeskuffen, der ligger i normal løftehøjde på 90 cm over jorden. Herefter løftes materialeskuffen (hjulpet af 2 gascylindre) op, og indholdet tømmes ned i beholderen. De 2 gascylindre er med til at mindske kravet til manuel kraft ved ifyldning af produkter. Ligeledes er det tæt lukkede låg forsynet
med en inspektionsluge.

Ekstra udstyr til låget:
Støvsugearrangement med 3 filtersystemer specielt beregnet for cementstøv. Ved at montere en støvsuger på blanderen dannes der et mindre vacum i beholderen, så støvgenerne reduceres.

Vandtilslutning for automatisk vandosering:

  • Rekvirer specialbrochure på Staring vanddosering

Begge arrangementer kan tilpasses alle typer og størrelser af tvangsblandere.

Kontakt os for flere informationer.