LIEVERS STAVVIBRATOR MINIVIB P14E ELEKTRISK – 230V