Tilbage

STA-A3500

Staring adsorbtionsaffugter fjerner fugt ved hjælp af et kontinuerligt roterende rotor/hjul. En meget effektiv, men alligevel støjsvag blæser trækker luft ind i affugteren og øger hastigheden igennem den absorberende rotor. Som luften passerer gennem rotoren, absorberer den hygroskopisk membran næsten alt fugt, og skaber en meget tør luftstrøm. Det meste af denne luftstrøm udledes direkte gennem affugteren som tør luft. Dog bliver en del af denne luft skilt fra, og ledes igennem en vandvarmer hvor temperaturen hæves. Denne luft kanaliseres nu tilbage gennem en del af rotoren. Når denne luft passerer tilbage gennem membranen, øges temperaturen og fugten fordamper.
Den luft der derefter udledes er varm. Denne process gentages kontinuerligt.

Anvendelse
Staring adsorptions affugtere er designet til indendørs brug.
Dog kan den placeres både i samt udenfor det rum der affugtes. Hvis det er påkrævet, kan der tilsluttes en slange – både til udblæsning og/eller indløb, og derfra ledes/tages fra andre rum hvor der skal tørres. Udblæsning af fugtig luft skal dog være udenfor det rum der affugtes. Når affugteren er placeret udenfor det rum der skal affugtes, tilsluttes en flexsslange til udblæsningsrøret for tør luft, og ledes til rummet der skal affugtes. Indsugnings luften kan også komme fra det rum der skal tørres, og trækkes ud via en fleksslange, men da affugteren bruger denne luft til at regenerere, skal der laves et Y-stykke så der også tilføres luft udefra.

Ydelse L./dag

35L/dag(27 ̊c RH60%)

Luftmængde m3/time

400

Spænding Volt

220-240V/50Hz

Forbrug Amp. /time

1500

Vægt kg.

19,8

Vare nr.

STA-A3500

Tun nr.

1947028

VVS nr.

359504035